ความแตกต่างระหว่างนมดิบ นมต้มสุก และนมพาสเจอร์ไร

นมสด (นมดิบ)

- นมสด (นมดิบ) คือ นมวัวแท้ 100% ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ
- เก็บได้ 3-5 วัน ที่อุณหภูมิ 2-4 องศา
- ไม่มีการดึงไขมันออก (Full Fat)
- ยังทานไม่ได้
- ต้องต้มให้สุกก่อนทาน
- ถ้าต้มสุกแล้ว จะมีหน้านมและกลิ่นหอมนมสด

นมต้มสุก

- นมต้มสุก คือ นมวัวแท้ 100% ที่ผ่านการต้มให้สุกแล้ว
- เก็บได้ 5-7 วัน ที่อุณหภูมิ 2-4 องศา
- ไม่มีการดึงไขมันออก (Full Fat)
- พร้อมทาน มีรสจืด
- ใช้แทนนมพาสเจอร์ไรส์ได้
- ไม่ผ่านกระบวนการฮอร์โมจีไนซ์
- เมื่ออุ่นแล้ว จะมีหน้านมและกลิ่นหอมนมสด
- ถ้าต้องการใส่ส่วนผสมอื่น แค่อุ่นนมให้ร้อน เพื่อทำให้ส่วนผสมละลายนมพาสเจอร์ไรส์

- นมพาสเจอร์ไรส์ คือ นมสดแท้หรือนมที่ได้จากการเอาส่วนประกอบของนมสดที่ได้แยกออกแล้วนำมาผสมกัน ใหม่ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับนมสด
- พร้อมทาน มีรสจืด
- ผ่านกระบวนการฮอร์โมจีไนซ์
- ไม่มีหน้านม กลิ่นหอมนมสดน้อย

วิธีเก็บรักษานมดิบและนมต้มสุก

- เก็บที่อุณหภูมิ 2-4 องศา
ในถังน้ำแข็ง+ใส่น้ำแข็งเล็กน้อยหรือตู้แช่
- ไม่ควรเก็บในตู้เย็นบ้าน เพราะการเปิด-ปิด ตู้เย็นบ่อยๆ ทำให้อุณหภูมิไม่คงที ทำให้นมเสียเร็ว
- สามารถเก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้ เก็บได้ประมาณ 3 อาทิตย์
- นมดิบ เก็บได้ประมาณ 3-5 วัน
- นมต้ม เก็บได้ประมาณ 5-7 วัน

วิธีต้มนม

- เตรียมหม้อ 2 ใบ ใบใหญ่ และใบเล็ก
- นำน้ำใส่หม้อใบใหญ่ แล้วต้มน้ำให้เดือด
- นำนมดิบใส่หม้อใบเล็ก แล้วตั้งทิ้งไว้ในหม้อใบใหญ่
- ใช้ไฟปานกลาง
- นมเริ่มสุก โดยสังเกตจากหน้านม