บริษัท ศูนย์รับน้ำนมดิบดอนกระเบื้อง จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 174 ม.2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 เพื่อรวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.ราชบุรี ผ่านการควบคุณและตรวจสอบคุณภาพเพื่อส่งต่อไปยังโรงงาน ร้านค้า เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า

เซ็นเตอร์มิลค์ฟาร์ม

ตั้งอยู่ที่ 174/2 หมู่ 2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดเลี้ยงวัวในปี2551บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ เพื่อรองรับการพัฒนาสายพันธ์และระบบรีดที่ทันสมัยของเราเอง เพื่อให้ได้นํ้านมที่มีคุณภาพ