Center Milk ท้าเยี่ยมชมฟาร์มของเรา

เรากล้าท้า!!!!!!! ให้คุณมาพิสูจน์ 

ทุกขั้นตอนการผลิต

เริ่มตั้งแต่การจัดการฟาร์ม การดูแลแม่โคนม การให้อาหารด้วยสูตรพิเศษของเรา ทำให้ได้น้ำนมปริมาณมากและคุณภาพเยี่ยม การรีดนม จนถึงการส่งนมบรรจุลงถุง
 
เพราะเรามั่นใจในการดูแล การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของเรา
 
เราพร้อมเสมอรอให้คุณมาพิสูจน์ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า!!!!!!
 
 
รับประกันทุกหยด สดจากฟาร์ม
 
 
 
 
 
Visitors: 99,390