Center Milk ท้าเยี่ยมชมฟาร์มของเรา

เรากล้าท้า!!!!!!! ให้คุณมาพิสูจน์ 

ทุกขั้นตอนการผลิต

เริ่มตั้งแต่การจัดการฟาร์ม การดูแลแม่โคนม การให้อาหารด้วยสูตรพิเศษของเรา ทำให้ได้น้ำนมปริมาณมากและคุณภาพเยี่ยม การรีดนม จนถึงการส่งนมบรรจุลงถุง
 
เพราะเรามั่นใจในการดูแล การเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของเรา
 
เราพร้อมเสมอรอให้คุณมาพิสูจน์ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า!!!!!!
 
 
รับประกันทุกหยด สดจากฟาร์ม
 
 
 
 
 

นมสดแท้ Centermilk Farm นั้นจริงแล้วไม่ใช่มีวัวแค่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นในการผลิตออกมาเป็นน้ำนมคุณภาพหลายๆ แบบ หากใครได้ศึกษาเรื่องราวตรงนี้จริง ๆ จะรู้ว่าสายพันธุ์วัวของ Centermilk Farm มีหลายสายพันธุ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่ให้ทุกคนได้ดื่มกัน ว่าแล้วลองมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าวัว Centermilk Farm มีวัวสายพันธุ์ไหนบ้าง

สายพันธุ์วัวของ Centermilk Farm ที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา

1. พันธุ์โฮลส์ไตน์ฟรีเชี่ยน - มีถิ่นกำเนิดในประเทศแฮลแลนด์ ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงในประเทศต่าง ๆ จึงเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปในประเทศแฮลแลนด์เรียกว่าฟรีเชี่ยน เป็นโคที่มีสีขาวและดำ จึงเรียกทั่วไปว่าพันธุ์ขาวดำ เป็นพันธุ์โคนมที่ให้น้ำนมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สามารถให้นมได้ประมาณปีละ 5,000 - 8,000 กก. ต่อปี แต่เป็นโคที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำ คือประมาณ 3.45 เปอร์เซ็นต์ น้ำนมที่ได้เหมาะที่จะทำเป็นนมเครื่องดื่มนมสด

2. พันธุ์บราวน์สวิส - มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นโคขนาดใหญ่ มี่โครงร่างและกระดูกใหญ่ ลำคอหนามีสีทั่ว ๆ ไปเป็นสีน้ำตาลเข็ม บริเวณปลายจมูกมีสีน้ำตาลอ่อน ๆ แกมเหลือง ส่วนจมูก ลิ้น และพู่หาง มีสีดำ  สามารถให้น้ำนมได้ประมาณปีละ 4,500 ต่อปี มีเปอร์เซ็นต์ไขมัน คือประมาณ 4.00 เปอร์เซ็นต์ ระยะการให้นมของโคพันธุ์บราวน์สวิสค่อนข้างนาน บางตัวใหเนมดีอยู่ได้นานถึง อายุ 12 ปี

3. พันธุ์เจอร์ซี่ - เป็นโคขนาดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในเกาะเจอร์ซี่ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในช่องแคบอังกฤษ เป็นโคที่มีรูปร่างสวยงามมากและมีสัดส่วนถูกต้องตามแบบฉบับของโคนมที่ดี โคตัวเมียมีเต้านมที่ขนาดใหญ่สมบูรณ์ สามารถให้น้ำนมได้ประมาณปีละ 10,000 กก. ต่อปี มีเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง คือประมาณ 5026 เปอร์เซ็นต์

 

 

    วัวพันธุ์โฮลสโตน์ฟรีเซี่ยน            วัวพันธุ์บราวน์สวิส           วัวพันธุ์เจอร์ซี่

 

 

Visitors: 121,550