มาตราฐานที่ได้รับ

รับประกันมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) จากกรมปศุสัตว์

จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตรวจสอบคุณภาพ และยังคงรักษามาตรฐานการผลิตตลอดเวลา

  • มาตราฐานฟาร์มโคนม

    เรามีการจัดการระบบฟาร์มที่ดี ได้รับมาตราฐานฟาร์มโคนมจากกรมปศุสัตว์
Visitors: 121,552